Geschiedenis

Uit het verleden…

In december 1939 hield onze plaatselijke afdeling van het Wit-Gele-Kruis een vergadering in het Parochiehuis. Deze vergadering werd bijgewoond door een honderdtal leden der genoemde vereniging. Het voornaamste doel was te komen tot de oprichting van een EHBO vereniging te Loon op Zand, Stichting Sint Rafaël, onze beschermengel. Op uitnodiging van het bestuur gaf de weledele heer Bergers, als bestuurslid der Nationale Commissie voor EHBO een duidelijke uitzéénzetting van het doel der EHBO en van de noodzakelijkheid van zo’n vereniging voor een plaats als Loon op Zand.
Veel en ernstig wordt er gesproken en met succes, want een 60 – tal dames en heren gaven zich op als cursist. Het ledental was overweldigend!
Een cursus zou begonnen worden, zo word er besloten. Gemakkelijk zou het niet gaan, want met zo’n 60 cursisten was het een zware taak. Toch ging het, dankzij het ijverig doorzetten van het toen gekozen bestuur de heer Nijkamp en de heer Piet van Velthoven. Moeilijk was het voor hen, vooral toen in mei 1940 de Hof Loon met zijn soldatenlaars betrapte. Menigeen heeft ook toen een verantwoordelijke taak gehad en veel leed is er toen verzacht. Hard heeft toen ook onze jonge EHBO gewerkt, al was het niet zo angstig als in september – oktober 1944, toe zij die “Helpers” zagen vertrekken.

Enfin, de oorlog is gelukkig voorbij. Veel hulp is verleend en…we zijn er nog, om nu, nu de vredestijd zal aanbreken nog steeds hulp te bieden. Laten we hopen, dat wij nu, evenals in de voorbije jaren onze vereniging in hulpvaardigheid en ledental mogen zien groeien tot steun van onze medemensen.

Het embleem van de EHBO

Geschreven door een EHBO-er….
Als je het embleem van de EHBO ziet afgedrukt, zie je de 4 letters, die het doel van de vereniging aanduiden. Maar je ziet nog meer, want die letters staat niet zo maar naast elkaar, ze hangen ook niet zo maar in de lucht te zweven. Ze staan gegroepeerd rond een kruis. Het kruis is als het ware hun houvast, het kruis is hun uitgangspunt. Sinds Christus de mensheid verloste door het kruis is het kruis het teken geworden van de lijdende mens, die vraagt om genezing en verlossing. Het kruis werd ook het teken van liefde, die zich geeft om lijden te verzachten, om wonden te helen. Mensen die in verenigingsverband opgeleid willen worden tot genezende helper in nood. Mensen die met hart en ziel zich aaneensloten om aan een oefening en training hun vrije tijd te geven. Vele mensen die met
elkaar een stuk verantwoordelijkheid willen dragen voor het welzijn van de gemeenschap. Mensen die niet aan de weg timmeren, maar wel in alle wijken dat overbekende naamplaatje aan hun huizen of deuren hebben bevestigd als stille wenk.

Moge al uw leden met elkaar verbonden blijven in het teken van het kruis zoals de letters in uw embleem tot heil en genezing van heel de gemeenschap.

Geschreven door Pastoor Simons