Missie/Visie

Onze missie:

De missie van EHBO vereniging St. Rafaël is op een professionele wijze vrijwilligers opleiden tot volwaardige hulpverleners. Onze vereniging vindt kennisoverdracht aan zowel onze jeugd als volwassen erg belangrijk. Samen zorgdragen voor een veilige leefomgeving, staat bij ons hoog in het vaandel!

Onze visie:

Onze vereniging vindt het belangrijk, dat er zoveel mogelijk mensen worden opgeleid tot hulpverlener, zodat er adequaat gehandeld kan worden tijdens calamiteiten. Het leveren van kwaliteit en optimale zorg is een belangrijke kernwaarde binnen onze organisatie.
Onze vrijwilligers werken vanuit een gedreven passie. Vanuit een gevarieerd opleidingsaanbod voor zowel jong als oud, wordt er zoveel mogelijk aan de
opleidingsbehoefte voldaan.
Preventie, kennisoverdracht, hulpverlening en nazorg bieden aan vrijwilligers, verenigingen, bedrijven en particulieren in gemeente Loon op Zand en omstreken.
Opleiden en het verlenen van hulpverlening zijn de twee belangrijkste kerntaken van onze vereniging. EHBO St. Rafaël werkt intensief samen met KNVO Tilburg en is reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.